PENGURUSAN

Michael Chan

Ketua Pegawai Eksekutif

Mustafa Kamal Mamat

Ketua Pegawai Kejuruteraan Penyiaran

David Nah

Ketua Pegawai Kewangan

Ir. Haji Ismail Haron

Naib Presiden Kanan, Peraturan dan Perolehan

Syed Effendi Hakim Syed Omar

Naib Presiden, Projek

Khairul Anuar Jaafar

Naib Presiden, Perkhidmatan Transmisi

Nasliza Mohd Nasir

Naib Presiden, Legal & Company Secretarial Services

Shamsul Najib Mohtar

Naib Presiden Pengawalseliaan

Mohd Said Sarami

Naib Presiden, Perkhidmatan Pengurusan Teknologi Maklumat (IT)

Mohd Syaffandi Shahrom

Naib Presiden, Perniagaan Runcit

Mohd Mokhtar Abdul Rahman

Naib Presiden, Perniagaan CPE

Hamdan Mohamad

Naib Presiden, Komunikasi

Share: