PENGURUSAN

Michael Chan

Ketua Pegawai Eksekutif

Mustafa Kamal Mamat

Ketua Pegawai Kejuruteraan Penyiaran

David Nah

Ketua Pegawai Kewangan

Abdul Shamir Amanullah

Naib Presiden Kanan, Kandungan dan Strategi

Ir. Haji Ismail Haron

Naib Presiden Kanan, Khidmat Pelanggan

Syed Effendi Hakim Syed Omar

Naib Presiden, Projek

Khairul Anuar Jaafar

Naib Presiden, Perkhidmatan Transmisi

Nasliza Mohd Nasir

Naib Presiden, Perundangan dan Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat

Shamsul Najib Mohtar

Naib Presiden Pengawalseliaan

Mohd Said Sarami

Naib Presiden, Perkhidmatan Pengurusan Teknologi Maklumat (IT)

Mohd Syaffandi Shahrom

Naib Presiden, Kandungan dan Strategi

Mohd Mokhtar Abdul Rahman

Naib Presiden, Kandungan dan Strategi

Hamdan Mohamad

Naib Presiden, Pemasaran dan Komunikasi

Mohd Radzi Abdul Hafid

Pengurus Kanan, Perolehan

Share: