Polisi Anti-Rasuah dan Korupsi

Polisi Anti-Rasuah dan Korupsi

MYTV adalah sebahagian daripada Altel Group dan komited dalam menegakkan integriti, ketelusan serta tadbir urus yang baik di tahap tertinggi dan ia merupakan nilai teras serta komitmen kami terhadap rakan niaga dengan mewujudkan persekitaran yang bebas daripada rasuah dan penyelewengan.

Mesej dari GCEO

Altel Group komited untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan, memupuk budaya akauntabiliti, memastikan keyakinan pelabur, dan mengekalkan tadbir urus korporat yang baik. Rasuah dan korupsi membahayakan perniagaan, menjejaskan kedaulatan undang-undang, mencemarkan kredibiliti kerajaan, dan menjejaskan persaingan. Undang-undang Malaysia mengenakan denda dan penjara bagi pesalah serta, jika ia adalah sebuah organisasi komersial, pengarahnya dan orang yang berkaitan dengan pengurusan hal ehwalnya. Kegagalan untuk mematuhi juga boleh mengakibatkan pemecatan (jika anda seorang kakitangan), penamatan kontrak, dan tuntutan ganti rugi (jika anda rakan kongsi perniagaan). Polisi ini harus dibaca bersama dengan polisi dan prosedur Altel Group yang lain.

Polisi Altel Group menggariskan pendekatannya untuk memerangi isu ini, dan pemahaman adalah penting untuk pengurusan risiko. Kami mengharapkan semua pegawai, kakitangan dan rakan kongsi perniagaan kami untuk berkelakuan selaras dengan polisi ini. Jika anda ragu-ragu atau mempunyai sebarang pertanyaan tentang skop dan pemakaian polisi ini atau program anti-rasuah dan korupsi kami, sila hubungi Jabatan Compliance kami (compliance@altel.my) dengan segera.

Untuk butiran lanjut, klik untuk memuat turun Polisi Anti-Rasuah dan Korupsi kami.

Terima kasih.

Richard Kitts
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Copyright © 2024 MYTV Broadcasting Sdn Bhd (897549-X). All Rights Reserved. MYTV is A Subsidiary Of Altel Holdings.
[F]