Tata Kelola

“Kami komited untuk menegakkan standard integriti, profesionalisme dan etika tertinggi dalam tingkah laku perniagaan kami”

Objektif tadbir urus korporat yang baik adalah untuk menyokong perniagaan dengan proses membuat keputusan yang berkesan sambil mencapai keseimbangan antara kawalan, ketelusan dan keusahawanan. Akhirnya, ia bertujuan untuk membawa kejayaan kepada kami dengan menjaga kepentingan pemegang saham kami dan mencipta nilai untuk pihak berkepentingan.

Matlamat kami adalah untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang mampan di mana kami memastikan syarikat mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian antarabangsa yang berkenaan.

Copyright © 2024 MYTV Broadcasting Sdn Bhd (897549-X). All Rights Reserved. MYTV is A Subsidiary Of Altel Holdings.
[F]