Terma & Syarat (T&C) DTH (Untuk penerima B40): Adakah dekoder percuma boleh dipindah milik?

Set Dekoder Percuma B40 tidak boleh dipindah milik, tetapi anda boleh menggunakannya di alamat yang berlainan dan dalam kawasan liputan transmisi siaran TV Digital. Walau bagaimanapun, sebagai penerima, anda bertanggungjawab terhadap Set Dekoder Percuma tersebut.