Kenapa perlu ada perubahan frekuensi?

Proses ini selaras dengan rancangan MCMC untuk menyediakan jalur frekuensi 700 MHz bagi perkhidmatan jalur lebar atau 5G. Ini akan melibatkan perubahan dalam satu atau dua frekuensi berdasarkan menara pemancar.