Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

MYTV komited untuk menjalankan perniagaannya mengikut piawaian etika tertinggi dan memupuk persekitaran di tempat kerja yang mementingkan komunikasi terbuka dan jujur.

Sebagai sebahagian daripada komitmen itu, Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat menyediakan ruang di mana kakitangan dan orang ramai boleh menyuarakan kebimbangan yang sah tentang pelanggaran kewajipan undang-undang, pelanggaran kewajipan fidusiari, dan kecuaian keadilan secepat mungkin tanpa rasa takut menjadi mangsa, menerima gangguan atau diskriminasi, dan kebimbangan ini akan disiasat dengan sewajarnya.

Semua pendedahan dilindungi dengan kerahsiaan sepenuhnya dan Pemberi Maklumat diberi jaminan kerahsiaan pengenalan dan larangan mereka untuk membalas dendam oleh AGSB tanpa mengira hasil daripada sebarang penyiasatan.

Saluran Laporan

Semua laporan Kelakuan Tidak Wajar hendaklah dihantar terus ke whistleblowing@plsb.my

Untuk butiran lanjut, klik untuk memuat turun Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

 
Copyright © 2024 MYTV Broadcasting Sdn Bhd (897549-X). All Rights Reserved. MYTV is A Subsidiary Of Altel Holdings.
[F]